Tjenester

Tjenester

Kommunikasjonsrådgivning

Hva vil du si? Hvem skal du si det til? Hvordan skal du si det? Hvor skal du si det? Strategiske kommunikasjon handler om å svare på slike spørsmål, prioritere og planlegge kommunikasjon, sette seg (helst) målbare mål, gjennomførte og evaluere. Jeg har lang erfaring med å planlegge og gjennomføre kommunikasjonstiltak for ulike typer virksomheter.

Tekst

Når du jobber med tekst innenfor PR og kommunikasjon, er det alltid for å «selge» noe. Det er likegyldig om det er et produkt, en tjeneste eller en idé du skal selge. Du må ha troverdige budskap og og engasjerende historier om du skal bygge posisjon og omdømme. Jeg jobber med tekster og redaksjonelt innhold til magasiner, nettsider, brosjyrer, årsrapporter, presentasjoner og filmer. Ofte med fagstoff og forskning.

Språkvask

Jeg kjenner mange flinke folk, men det er ikke alle som er like flinke til å skrive. Folk som er fremragende forskere eller fagfolk kan ha problemer med å forklare hva de holder på med eller hvorfor det er viktig, og mange er også dårlige på begrensningens kunst. Jeg har mange års erfaringer med å bearbeide og korte ned andres tekster slik at budskapene kommer tydeligere frem.

«Ghost writing»

Et norsk ord for «ghost writer» er «skyggeskriver». Ikke mye brukt, men praksisen er vel kjent: Alle som skriver tekster som andre fremfører eller utgir under eget navn driver med skyggeskriving. Jeg har skrevet debattinnlegg, kronikker, artikler, taler og foredrag for direktører, forskere, fagforeningstopper og offentlige ledere. Hvem de er er hemmelig.