Stikkord: språk

Språk er makt

Språk er makt

Språket er ett av de viktigste virkemidlene vi har for å kommunisere. Likevel tenker vi ofte ikke over at vi utøver både makt og innflytelse gjennom språket.   Psykologen Rolv Mikkel Blakar ga ut boka Språk er makt i 1973. Den er senere utgitt i en rekke opplag og på ulike språk, blant annet engelsk og russisk. Grunnen er åpenbart …

+ Read More