Stikkord: årsrapport

5 tips til årsrapporten

5 tips til årsrapporten

En årsrapport består i utgangspunktet bare av virksomhetens årsregnskap og årsberetning, men mange benytter anledningen til å lage en mer omfattende presentasjon av selskapet og året som har gått. Det er det gode grunner til. De alle fleste virksomheter har en eller annen form for årsrapport. For børsnoterte selskaper er årsrapporten en forpliktelse overfor aksjonærene, …

+ Read More